VIŠESTRUKI SILOVATELJ NA SLOBODI: Igor Bogdanović pušten iz zatvora, nadležne službe obaveštene!

Osuđenom za silovanje maloletnica obezbeđena je pomoć institucija prilikom povratka u društvenu zajednicu.

Posle deceniju i po, na koliko je bio osuđen zbog dva krivična dela koja je sud izjednačio sa obljubom nad detetom i jednog pokušaja izvršenja ovog krivičnog dela, Igor Bogdanović je izašao sa izdržavanja kazne. U skladu sa zakonskim okvirom koji se odnosi na svakog osuđenika, KPZ Beograd u kojem je Bogdanović izdržavao sankciju o njenom isteku obavestio je njegovu porodicu, nadležni sud, Policijsku upravu i Centar za socijalni rad.

Nadležni u Službi za tretman KPZ u Beogradu, u saradnji sa Odeljenjem za vanzavodske sankcije i mere, izradili su blagovremeno program pripreme za otpust osuđenog Bogdanovića što je deo redovnih procedura za svaku osobu koja se vraća u društvenu zajednicu. Program se sastoji od pružanja pomoći prilikom pronalaženja smeštaja i ishrane, u ostvarivanju prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, davanja saveta u cilju usklađivanja porodičnih odnosa, pružanja podrške prilikom nalaženja zaposlenja, dovršavanja školovanja i uspostavljanja saradnje sa nadležnim centrom za socijalni rad u cilju davanja novčane pomoći.

U tom smislu Bogdanoviću je izrađena lična karta tokom izdržavanja kazne zatvora i obezbeđena mu je neophodna dokumentacija kako bi koristio zdravstveno osiguranje i sva druga prava po izlasku na slobodu.

U proces pripreme za otpust bila je uključena i nevladina organizacija koja se godinama unazad bavi postpenalnom podrškom bivših osuđenika, a cilj je da se ovoj osobi pomogne da se što lakše integriše u svakodnevne životne aktivnosti. Uprava je iskoristila sve zakonske mehanizme koje njoj, ali i drugim državnim institucijama i nevladinim organizacijama, stoje na raspolaganju kako bi se Bogdanoviću pružila sva potrebna pomoć u prvim danima po izlasku na slobodu.

– Stoga sve medije molimo da se uzdrže od senzacionalizma prilikom izveštavanja kad je reč o počiniocima ovakvih krivičnih dela na šta ih zakon i novinarski kodeks obavezuju – navode iz uprave.

Ostavite komentar