TEMA NEDELJE: KULTURA JAVNOG MEDIJSKOG NASTUPA

Često ljudi pomisle da javni nastup podrazumeva samo govorenje pred velikim auditorijumom ili pred kamerama. Međutim, javnost je svuda oko nas. Prezentovanje nečega, kao vid komunikacije sa slušaocima u današnje vreme postalo je jedan od ključnih elemenata uspeha. Svako medijsko prezentovanje ili predstavljanje nečega velikom ili malom auditorijumu putem medija, nosi nešto novo i drugačije, te je jako bitno privući pažnju upravo tih gledalaca i slušalaca, i naravno na kraju postići i ono najvažnije, a to je održavanje pažnje auditorijuma kome se nešto upućuje. Auditorijum kod medijskog prezentera koji kao glavna figura prezentuje nešto, uvek traži grešku, te je jako bitno da prezenter ili voditelj na televiziji koji saopštava ili najavljuje, bude dobro pripremljen i da poznaje tematiku o kojoj priča.

Hypetv.rs
Kultura se odnosi na celokupno društveno nasleđe neke grupe ljudi, tj. na određene obrasce mišljenja, osećanja i delovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i na izraze tih obrazaca u materijalnim objektima.
Medij je termin koji se koristi da bi se označila jedna struktura u društvima koja postoji da bi komunicirala sa širokim javnošću. Termin mediji se često koriste u 1920-oj godini sa širenjem prisustva radija i novina koja su decenijama počela da postiže daleko veću javnost. Mass mediji je termin koji potiče od engleske reči Mass media, što znači masovni mediji, koji su ušli u upotrebi, dvadesetih godina dvadesetog veka, sa pojavom radija, štampa i kasnije televizije. Pod nijima se podrazumevaju svi mediji koji su dizajnirani tako da ih „konzumira“ široka publika. Njihove glavne karakteristike su da snažno utiču na formiranje „masovnog konzumentskog društva“.
Medij je termin koji se koristi da bi se označila jedna struktura u društvima koja postoji da bi komunicirala sa širokim javnošću. Termin mediji se često koriste u 1920-oj godini sa širenjem prisustva radija i novina koja su decenijama počela da postiže daleko veću javnost. Mass mediji je termin koji potiče od engleske reči Mass media, što znači masovni mediji, koji su ušli u upotrebi, dvadesetih godina dvadesetog veka, sa pojavom radija, štampa i kasnije televizije. Pod nijima se podrazumevaju svi mediji koji su dizajnirani tako da ih „konzumira“ široka publika. Njihove glavne karakteristike su da snažno utiču na formiranje „masovnog konzumentskog društva“.
Javni medijski nastup, na bilo kom mediju, uvek mora biti uverljiv i važno je shvatiti kako je cilj bilo kojeg medijskog pojavljivanja prenošenje informacija, zbog toga što prezenter uvek mora da se fokusira na publiku, a ne na sebe.
 Efikasan javni nastup na nekom od medija se odnosi na pridržavanje određenih pravila s kojima se nastoji ka uverljivosti. Prvenstveno je nužno shvatiti da je cilj bilo kojeg javnog pojavljivanja prenošenje informacije. To znači da se medijski činilac nikako ne sme previše fokusirati na sebe i prezentaciju, već na publiku.
Uverenost ili ti ubeđenje je ono što prezenter mora posedovati u ono šta prezentuje. Potpuna uverenost se ne stiče osloncem na intuiciju, ali to ostavlja jak utisak na publiku i gledaoce. Danas uverenost stvaraju na prvom mestu jaki argumenti, a ne sam autoritet ili fraza koju prezenter ponavlja kao floskulu. Uverenost koju treba podeliti sa medijskom publikom, može se i mora temeljiti na ličnom iskustvu, ali i na dobrom poznavanju onog šta predstavlja. Sve to treba saopštiti i predstaviti na način da bude slikovito i lako razumljivo, gde mora znati bar nešto više o temi koju prezentuje od prosečnog slušalaca i gledalaca.
Za razvoj i uspeh govorničke veštine u medijskom smislu, presudno je znati izabrati prave reči, izreći ih na najupečatljiviji način, pravim tonom i pri tome ne biti ni preopširan ni prekratak. To znači da se medijski prezenter nikako ne sme previše fokusirati na sebe, već na auditorijum. Dobar prezenter treba imati blage estetičko manipulativne karakteristike, ali se manipulacijom ne sme služiti kao glavim sredstvom komunikacije.
Hype televizija je dostupna na kanalu broj 146 za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, i na kanalu broj 46 za korisnike Supernove, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Ostavite komentar