OD 116 PARTIJA, ČAK 70 ČINE PARTIJE MANJINA: Bošnjačko srpski savez upisan u Registar političkih stranaka!

Bošnjačko srpski savez- BOSS, čiji je lider Samir Tandir, upisan je u Registar političkih stranaka.

– U „Sl.glasniku“ broj 6 od 27.01.2023. objavljeno je Rešenje o upisu političke stranke Bošnjačko srpski savez – BOSS u Registar političkih stranaka. Zastupnik političke stranke bošnjačke nacionalne manjine je Samir Tandir. Sedište stranke je u Beogradu, adresa Narodnog fronta 12A – poručili su iz ove stranke.

Tandir kaže da bošnjačko srpski savez „nije nova ideja, da su to baštinili naši preci, dobri Bošnjaci i dobri Srbi“.

– Zato u našoj tradiciji imamo izreku – bolje bliži komšija nego dalji brat. Upkos svemu što se dešavalo u bližoj ili daljoj prošosti, Bošnjaci i Srbi su jedini narod koji i dalje deli svoj životni prostor i zato je neophodno da uspostavimo čvrst savez i da se zajedno suočimo sa izazovima koji su pred nama. Mislim da je pravi trenutak za ovaj savez i to što je na čelu države Srbije Aleksandar Vučić, čovek koji je prvi Bošnjake nazvao svojom braćom. I ovo je između ostalog i odgovor na to – kazao je Tandir.

Aktivne stranke nacionalnih manjina

1. Sandžačka demokratska partija

SDP je politička stranka bošnjačke nacionalne manjine koja je osnovana 1990. godine sa sedištem u  Novom Pazaru. Njen aktuelni zastupnik je Nihad Hasanović.

2. Stranka za Sandžak

SZS je takođe politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 2001. godine sa sedištem u Novom Pazaru. Zastupnik ove stranke je Fevzija Murić.

3. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

DSHV je politička stranka hrvatske nacionalne manjine osnovana 1990. godine sa sedištem u Subotici. Zastupnik stranke je Tomislav Žigmanov.

4. Sandžačka narodna partija

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine skraćenog naziva SNP osnovana je 2009. godine sa sedištem u Novom Pazaru. Kao zastupnik ove stranke ubeležen je Latif Đerlek.

5. Stranka demokratske akcije Sandžaka – Stranka demokratske akcije Sandžaka

SDA Sandžaka osnovana je 1996. godine i predstavlja političku stranku bošnjačke nacionalne manjine sa sedištem u Novom Pazaru. Zastupnik ove stranke je dr Sulejman Ugljanin.

6. Demokratska partija Bugara – Demokratičeska partiя na Bъlgarite

DPB je politička stranka bugarske nacionalne manjine koja je osnovana 2007. godine sa sedištem u Dimitrovgradu a njen zastupnik je Nebojša Ivanov.

7. Demokratska stranka vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Demokrata Párt

Politička stranka mađarske nacionalne manjine (DSVM – VMDP) osnovana je 1997. sa sedištem u Temerinu. Zastupnik ove stranke je Bela Čorba.

8. Demokratska partija Sandžaka – Demokratska partija Sandzaka

DSP -DSP je politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 2007. u Prijepolju. Njen zastupnik je Zulkefil Sadović.

9. Vlaška narodna stranka – Partia neamului rumânesc

Politička stranka vlaške nacionalne manjine skraćenog naziva VHS-PNR osnovana je 2004. godine a sedište se nalazi u Boru. Zastupnik ove stranke je dr Predrag Balašević.

10. Demokratska unija Albanaca- Unioni demokratik Shqiptar

DUA-UDSH je politička stranka albanske nacionalne manjine osnovana 2007. u Bujanovcu, a zastupnik je Adem Hasani.

11. Savez vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Szövetség

Politička stranka mađarske nacionalne manjine skraćenog naziva SVM-VMSZ osnovana je 1996. godine u Subotici. Zastupnik ove stranke je Ištvan Pastor.

12. Romska demokratska stranka

Politička stranka romske nacionalne manjine (RDS) osnovana je 2004. godine u Novom Sadu, a zastupnik je Dušan Bokan.

13. Demokratska partija Makedonaca – Demokratska partija na makedoncite

Politička stranka makedonske nacionalne manjine DPM osnovana je 2004. godine u Pančevu. Zastupnik je dr Nenad Krsteski.

14. Demokratska zajednica Hrvata

Politička stranka hrvatske nacionalne manjine DZH osnovana je 2007. godine u Subotici. Zastupnik ove stranke je Marinko Prćić.

15. Zelena Stranka Srbije – Zelená Strana Srbska

Ovo je politička stranka slovačke nacionalne manjine i osnovana je 2008. godine.  Njeno sedište je u Padini, a zastupnik je Jan Paul.

16. Sandžačka Liberalna Stranka – Sandžačka Liberalna Stranka

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 2003. godine u Novom Pazaru, čiji je zastupnik Hivzo Škrijelj.

17. DEMOKRATSKI SAVEZ BUGARA – DEMOKRATIČEN SЪЮZ NA BЪLGARITE

DSB je politička stranka bugarske nacionalne manjine osnovana 1990.godine u Bosilegradu, a zastupa je Dragoljub Ivančov.

18. PARTIJA BUGARA SRBIJE – PARTIЯ NA BЪLGARITE VSЪRBIЯ

Politička stranka bugarske nacionalne manjine PBS osnovana je 2007. godine u Dimitrovgradu, a zastupnik je Zoran Nikolov.

19. PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK

PDD-PVD je politička stranka albanske nacionalne manjine osnovana 1990. u  Preševu. Zastupnik stranke je Šaip Kamberi.

20. GRAĐANSKI SAVEZ MAĐARA – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG

Politička stranka mađarske nacionalne manjine GSM-MPSZ osnovana je 2006. godine u Senti. Zastupnik je Laslo Rac Sabo.

21. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége

Politička stranka mađarske nacionalne manjine DZVM-VMDK osnovana je 1990. u Bečeju, a zastupnik je Čonka Aron.

22.  Pokret za demokratski progres – Lëvizja e Progresit Demokratik

PDP-LPD je politička stranka albanske nacionalne manjine osnovana 2005. godine a sedište joj je u Bujanovcu. Zastupnik stranke je Shqiprim Musliu.

23. Demokratski blok

Politička stranka romske nacionalne manjine osnovana 2009. sa sedištem u Beogradu. Zastupnik stranke je Miljana Jovanović.

24. Vlaška stranka

Politička stranka vlaške nacionalne manjine osnovana 2008. godine u Negotinu. Zastupnik VS je Janko Nikolić.

25. Demokratska partija Albanaca – Partia demokratike Shqiptare

Politička stranka albanske nacionalne manjine DPA-PDSH osnovana 1990. u Preševu, a zastupa je Ragmi Mustafa.

26.  Stranka “Bunjevci građani Srbije“

Politička stranka bunjevačke nacionalne manjine BGS osnovana je 2007. godine u Subotici. Zastupnik je Bojana Jelić.

27. BOŠNjAČKA GRAĐANSKA STRANKA/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine BGS/BGS osnovana je 2009. sa sedištem u Beogradu. Zastupnik stranke je Jasminko Hadžisalihović.

28.  Crnogorska partija – Crnogorska partija

CP – CP je politička stranka crnogorske nacionalne manjine osnovana 2008. godine u Novom Sadu. Zastupnik je Milo Milojko.

29. Građanska inicijativa Goranaca

GIG je politička stranka goranske nacionalne manjine osnovana 2001. godine u Beogradu. Zastupnik je Orhan Dragaš.

30. Demokratski pokret Rumuna Srbije – Mişcarea democrată a Românilor din Serbia

Politička stranka rumunske nacionalne manjine ili DPRS – MDRS osnovana je 1991. godine sa sedištem u Zaječaru.  Zastupnik je Nataša Tošić.

31. Romska partija

Politička stranka romske nacionalne manjine RP osnovana je 2003. godine u Kovačici, a zastupnik je Srđan Šajn.

32. Ujedinjena partija Roma – Jekutni Partija Romani

UPR je politička stranka romske nacionalne manjine osnovana 2005. godine u Bujanovcu, a zastupa je Amet Arifi.

33. Narodni pokret Sandžaka – Narodni pokret Sandžaka

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine NPS -NPS osnovana je 1999. u Novom Pazaru i zastupa je Džemail Suljević.

34.  Rusinska demokratska stranka – Ruska demokratična stranka

Politička stranka rusinske nacionalne manjine RDS osnovana je 2006. godine u Sremskoj Mitrovici. Njen zastupnik je Miroslav Besermenji.

35. SAVEZ BAČKIH BUNjEVACA

SBB je politička stranka bunjevačke nacionalne manjine koja je osnovana 2007. godine u Subotici.  Njen zastupnik je Mirko Bajić.

36.  RUMUNSKA PARTIJA – PARTIDUL ROMÂN

Politička stranka rumunske nacionalne manjine RP-RR osnovana je 2002. godine u Vršcu.  Zastupa je dr Jon Sfera.

37. Stranka Vojvođanskih Slovaka – Strana Vojvodinských Slovákov

SVS je politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2010. u Bačkoj Palanci.  Zastupnik je Viliam Slavka.

38. Romska stranka Jedinstvo

Politička stranka romske nacionalne manjine RSJ osnovana je 2007. godine u Nišu,  i zastupa je Bajram Saiti.

39. ISTINA – ADAVIERA

Politička stranka vlaške nacionalne manjine osnovana je 2010. godine sa sedištem u Novom Sadu, i njen zastupnik je Ivana Vujasin.

40. Bošnjačka demokratska zajednica-Bošnjačka demokratska zajednica

BDZ-BDZ je politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 2010. godine u Novom Pazaru. Njen zastupnik je Emir Elfić.

41. Demokratska partija – Partia demokratike

DP – DP je politička stranka albanske nacionalne manjine osnovana 2011. u Bujanovcu,  i zastupa je mr. Nagip Arifi

42. „Zajedno za Vojvodinu“

Politička stranka rusinske nacionalne manjine ZzV osnovana je 2011. godine a sedište se nalazi u Ruskom Krsturu. Zastupa je Olena Papuga.

43.Unija Roma Srbije

Politička stranka romske nacionalne manjine URS osnovana je 2011. godine u Bogatiću.  Njen zastupnik je Željko Todić.

44. Bunjevačka stranka

BS je politička stranka bunjevačke nacionalne manjine koja je osnovana 2012. godine u Subotici.  Zastupa je Srđan Evetović.

45. Bošnjačka narodna stranka/Bošnjačka narodna stranka

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine BNS/BNS takođe je osnovana 2012. godine, a sedište stranke je u Novom Pazaru.  Zastupnik stranke je Mujo Muković.

46. STRANKA MAĐARSKOG JEDINSTVA–MAGYAR EGYSÉG PÁRT

SMJ-MER je politička stranka mađarske nacionalne manjine koja postoji od 2012. godine a sedište joj je u Bečeju.  Zastupnik stranke je Zoltan Smieško.

47. Demokratska Unija Roma

Politička stranka romske nacionalne manjine DUR osnovana je 2012. godine sa sedištem u Nišu. Zastupnik je Duško Jovanović.

48.  Stranka Rusa Srbije

RUS je politička stranka ruske nacionalne manjine osnovana 2012. godine u Beogradu. Zastupnik stranke je Ružica Korsev.

49. Ruska stranka

Politička stranka ruske nacionalne manjine PS osnovana je 2013. godine. Kao sedište stranke naveden je Šabac, a kao zastupnik Slobodan Nikolić.

50. Srpsko Grčki Pokret

Politička stranka grčke nacionalne manjine sa sedištem u Ćupriji. Osnovana je 2013. godine a zastupa je Christos Alexopoulos.

51. Stranka pravde i pomirenja/Stranka pravde i pomirenja

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine skraćenog naziva SPP/SPP osnovana je 2013. godine. Sedište stranke je u Novom Pazaru a zastupa je Usame Zukorlić.

52. Slovačka demokratska stranka – Slovenská demokratická strana

SDS-SDS je politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2013. godine u Novom Sadu. Zastupnik stranke je Goran Bajšanski.

53. Zelena Stranka – Zelená Strana

Politička stranka slovačke nacionalne manjine ZES-ZES osnovana je 2014. godine u Novom Sadu. Zastupnik stranke je Goran Čabradi.

54. Republikanska stranka – Republikánus Párt

RS-RP je politička stranka mađarske nacionalne manjine osnovana 2015. godine. Sedište stranke je u Beogradu, a zastupa je Katarina Ilić.

55. Alternativa za promene – Alternativa për ndryshim

Politička stranka albanske nacionalne manjine AZP-APN osnovana je 2015. godine u Preševu.  Zastupa je Arifi Shqiprim.

56. SLOVACI NAPRED! – SLOVÁCI VPRED!

SN-SV je politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2015. godine. Sedište je u Kisaču, a zastupa je Pavel Surovy.

57. SRPSKO RUSKI POKRET

Politička stranka ruske nacionalne manjine SRP osnovana je 2015. godine sa sedištem u Zemunu. Zastupa je Dušan Marković.

58. JEDINSTVENA RUSKA STRANKA

Politička stranka ruske nacionalne manjine osnovana 2016. godine sa sedištem u Novom Sadu. Zastupa je Zoran Marić.

59. STRANKA MAKEDONACA SRBIJE

SMS je olitička stranka makedonske nacionalne manjine koja je osnovana 2016. godine sa sedištem u Beogradu.  Zastupnik stranke je Goran Ilijevski.

60. „To smo mi” – Prirodni pokret, – „Tova sme nie” – prirodno dviženie

Politička stranka bugarske nacionalne manjine osnovana 2015. godine sa sedištem u Bosilegradu.  Zastupa je Vladimir Zaharijev.

61. Građanska Stranka Grka Srbije

GSGS je politička stranka grčke nacionalne manjine koja je osnovana 2015. godine. Sedište joj je u Beogradu, a zastupnik Vasilios Proveleggios.

62.  Makedonska stranka Srbije

Politička stranka makedonske nacionalne manjine MAKSS osnovana je 2016. godine u Beogradu, a  zastupa je Aleksandar Paspalovski.

63. STRANKA CRNOGORACA

SCG je politička stranka crnogorske nacionalne manjine osnovana 2016. godine, sa sedištem u Beogradu.  Zastupa je Marijana Ivović-Vukotić.

64. SRPSKO RUSKA PARTIJA VUKOVI

VUKOVI je politička stranka ruske nacionalne manjine osnovana 2016. godine u Požarevcu. Zastupa je Milena Pavlović

65. NARODNA JAKA SRBIJA – NARODNAЯ SILЬNAЯ SERBIЯ

Politička stranka ruske nacionalne manjine NJS-NSS osnovana je 2017. godine. Sedište se nalazi u Beogradu, a zastupa je Igor Jakšić.

66. Jaka Srbija – Silné Srbsko

JS-SS je politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2017. godine. Sedište stranke je u Kragujevcu,  i zastupa je Vladimir Maksimović.

67. VLAŠKA STRANKA MOST

Politička stranka vlaške nacionalne manjine VSM osnovana je 2017. godine. Sedište je u Petrovcu na Mlavi, a zastupa je Slobodan Perić.

68. EVROPSKA ZELENA PARTIJA – EVROPEЙSKAЯ PARTIЯ ZELENЫH

EZP – EPZ je politička stranka ruske nacionalne manjine osnovana 2019. godine. Sedište ove stranke je u Šapcu, a zastupa je Dejan Pavlović.

69. RATNI VETERANI ZA SRBIJU – VOJNOVI VETERANI PRE SRBSKO

Politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2019. godine u Novom Sadu.  Zastupa je Samuel Čeman.

Ostavite komentar