Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložena pojačana dežurstva na dan održavanja izbora

Više javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je, imajući u vidu informacije u javnosti da bi na dan održavanja republičkih i gradskih izbora 17. decembra moglo da dodje do ometanja izbornog procesa i izazivanja ekcesa, Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložio pojačana dežurstva u svim osnovim javnim tužilaštvima na teritoriji glavnog grada, kao i u beogradskom VJT.

Tužilaštva će odmah reagovati na svaki pokušaj ometanja gradjana da ostvare svoje biračko pravo i procesuirati učinioce krivičnih dela.

U tužilaštvima će dežurati veći broj javnih tužilaca kako bi se obezbedila efikasna reakcija na eventualne pokušaje povrede izbornog prava i osiguralo neometano sprovodjenje vanrednih izbora u demokratskim uslovima.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podseća da Krivični zakonik, propisuje krivična dela protiv izbornih prava, a između ostalih i krivično delo Sprečavanje održavanja glasanja iz člana 159 KZ, kojim je propisano da će se kazniti zatvorom do 3 godine onaj ko silom, pretnjom ili na drugi protivpravan način spreči održavanje glasanja na biračkom mestu, odnosno da će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do 2 godine, onaj ko ometa glasanje izazivanjem nereda na biračkom mestu, usled čega glasanje bude prekinuto.

Ostavite komentar