DIZEL I BENZIN IMAJU KRATAK ROK TRAJANJA: Gorivo može da se „pokvari“ i našteti vašem automobilu!

Motor može da ima probleme sa paljenjem, grubim radom u praznom hodu, odnosno gubitkom snage pri ubrzavanjima.

Foto:Printscreen/Shutterstock

Nažalost, dugo stajanje goriva u automobilskom rezervoaru ne možemo upoređivati sa kvalitetnim vinima, koja vremenom dobijaju na kvalitetu ako su odložena na ispravan način.

Naime, benzin i dizel ne mogu predugo stajati u rezervoarima, odnosno mogu, ali u tom slučaju će izgubiti svojstva i ako nakon meseci nekorišćenja startujete automobil, moglo bi da bude problema, piše „Revijahak“.

Benzin u rezervoaru bi trebalo potrošiti nakon najviše dva do tri meseca od sipanja. U suprotnom, postaće samo tečnost koja bi mogla da našteti vašem motoru.

Dizel u rezervoaru za gorivo može da „izdrži“ jednako kratko. U biodizelu, sa kojim se meša dizel, ima bakterija, koje će stajanjem početi da deluju na gorivo i da stvaraju muljeviti talog. Tada je moguće da dođe do korozije rezervoara goriva ili začepljenja sistema dovoda goriva.

Dizel u rezervoaru trebalo bi potrošiti za otprilike tri meseca, a najkasnije do šest meseci posle sipanja.

Sve ovo su, naravno, uopštene preporuke jer niko ne zna koliko goriva ima u vašem automobilu, kolike su temperature i koliko je kiseonika u rezervoaru.

Kako prepoznati da je gorivu istekao rok trajanja?

Prvi pokazatelj je uključena lampica motora, koja, naravno, može svetleti i zbog bezbroj drugih razloga. Savet je da u tom slučaju odvezete svoje vozilo u servis gde će pronaći uzrok problema.

Takođe, motor može da ima probleme sa paljenjem, grubim radom u praznom hodu, odnosno gubitkom snage pri ubrzavanjima.

Ako se utvrdi da je „pokvareno“ gorivo uzrok, potrebno ga je izvući iz rezervoara.

Izvor: HYPETV.RS/ALO!

Ostavite komentar